Serwis systemu CMMS plan9000.net

Serwis

Każdy wykorzystywany w firmie system informatyczny wymaga bieżącego wsparcia, rozwoju i pomocy w sytuacjach nietypowych. Jako autorzy systemu CMMS plan9000.net świadczymy usługi opieki autorskiej, zapewniamy jego stały rozwój oraz dostosowujemy go w miarę potrzeb do specyficznych oczekiwań użytkowników, zapewniając naszym klientom maksymalny komfort pracy z wdrażanym przez nas systemem. Usługi te świadczymy w ramach opieki serwisowej.


Wersja podstawowa serwisu :

 • Udostępnianie przez 4TECH poprawionych wersji programów, w których działaniu użytkownicy wykryją działanie niezgodne z dokumentacją
 • Prawo do otrzymywania nowych wersji (upgrade) oprogramowania.
 • “Hot line” – możliwość korzystania z konsultacji, udzielanych telefonicznie lub drogą mailową, służących:
  • pomocy w przypadku trudności w wykonywaniu prostych prac operatorskich
  • pomocy w zabezpieczeniu systemu w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania
  • pomocy w diagnostyce problemów związanych z działaniem programu
  • wyjaśnianiu wątpliwości użytkowników co do sposobu działania programu
 • “Serwis zdalny” – możliwość korzystania z połączenia zdalnego (np. poprzez sieć Internet) do wykonywania:
  •  instalacji nowych wersji (upgrade) programu u użytkownika
  • drobnych prac z zakresu obsługi programu oraz oprogramowania narzędziowego i systemowego
  • pomocy w zabezpieczeniu systemu w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania
  • pomocy w diagnostyce problemów związanych z działaniem programu
  • naprawy błędu bezpośrednio po ustaleniu przyczyn i wykonaniu korekty programu
  • wskazaniu użytkownikowi sposobu rozwiązania zaistniałego problemu
 • Gotowość 4TECH do:
  •  realizacji szkoleń w siedzibie 4TECH lub klienta, w zakresie użytkowania programu
  • usuwania skutków awarii innych niż błędy programu
  •  realizacji prac modernizacyjnych programu.

Wersja rozszerzona serwisu:

 • Pakiet podstawowy
 • Instalacje nowych wersji (upgrade) oprogramowania


Użytkownicy systemu CMMS plan9000.net w ramach serwisu mają możliwość korzystania ze wsparcia oferowanego przez 4TECH w zakresie bieżącej obsługi systemu oraz diagnostyki i rozwiązywania problemów związanych w użytkowaniem systemu. Umowa serwisowa gwarantuje Klientowi ustalone, preferencyjne stawki z tytułu wykonywanie prac dodatkowych.

4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Adres email
Adres plan9000.net

Oferta