Loading...
Analiza wdrożeniowa systemu CMMS plan9000.net

Analiza

Analiza systemu CMMS plan9000.net służy zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa, ze sposobem jego działania i mechanizmami funkcjonowania.
Aby dobrze przygotować się do wdrożenia przeprowadzamy następujące etapy analizy:

Identyfikacja przedsięwzięcia

 • Przekazanie odbiorcy informacji na temat systemu
 • Określenie celów przedsięwzięcia
 • Zdefiniowanie zakresu wdrożenia
 • Zdefiniowanie zagrożeń dla sprawnego przebiegu wdrożenia

Analiza informatyczna

Rozpoznanie procesów gospodarczych i finansowych firmy Klienta, w odniesieniu do funkcjonalności systemu.

 • Ustalenie zakresu posiadanych danych i sposobu ich migracji do systemu
 • Przygotowanie ogólnego harmonogramu wdrożenia zawierającego
 • Przygotowanie planu szkoleń
 • Zdefiniowanie kryteriów odbioru wdrożenia
 • Zdefiniowanie koniecznych modyfikacji
 • Wykaz zadań do realizacji

Raport z analizy

Wynikiem przeprowadzonych prac analitycznych jest sporządzony przez wdrożeniowca dokument analizy przedwdrożeniowej, który zawiera:

 • opis działań i procesów u Klienta w odniesieniu do funkcjonalności systemu
 • wyszczególnienie koniecznych modyfikacji
 • zakres zadań do wykonania
 • harmonogram prac
 • kryteria odbioru wdrożenia

4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Adres email
Adres plan9000.net

Oferta