Historia firmy 4Tech

Historia firmy 4TECH

Historia 4TECH sięga roku 1995, kiedy to powstał pomysł założenia spółki. Firma oferowała wówczas oprogramowanie „ROZWINIĘCIA” wspomagające projektowanie i wykreślanie rozwinięć przestrzennych przenikających się powierzchni i elementów przejściowych.


We współpracy ze specjalistami z zakresu utrzymania ruchu i systemów jakości opracowano założenia do projektu oprogramowania wspomagającego gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach. System otrzymał nazwę plan9000. Na początku współpracował z bazą danych Informix. Ciekawostką z tego czasu jest fakt, że to samo oprogramowanie działało zarówno w środowisku tekstowym (DOS/UNIX), jak i graficznym (WINDOWS). Pierwsze wdrożenie systemu plan9000 nastąpiło w 1997 roku.


Kolejne lata przyniosły rozwój zarówno spółki jak i oprogramowania. Firma rozpoczęła współpracę z partnerami jednocześnie zwiększając liczbę klientów. W odpowiedzi na oczekiwania klientów system plan9000 zaczął obejmować coraz większy zakres funkcjonalności, osiągając status zaawansowanego systemu CMMS. Rozwijał się także pod względem technologicznym, współpracując z kolejnymi platformami bazodanowymi. Kolejne wdrożenia systemu obejmowały coraz ściślejszą integrację z innymi systemami w przedsiębiorstwach, przede wszystkim z systemami ERP i MES. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom plan9000 współpracował z bazami danych MS SQL Server, Oracle i Interbase.


Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w 2005 roku potwierdziło wysoką jakość oprogramowania i świadczonych przez firmę usług. W roku 2007 firma otrzymała tytuł Jakość Roku 2007 w kategorii „Produkt” dla systemu plan9000. Firma zdobyła też doświadczenie we wdrożeniu największych projektów – rzędu kilkuset tysięcy obsługiwanych urządzeń oraz kilkuset jednocześnie pracujących użytkowników.


Krokiem milowym w historii firmy było stworzenie nowego programu klasy CMMS – plan9000.net. Nowoczesnego i kompleksowego rozwiązania wspomagającego działania służb utrzymania ruchu, wspierającego zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami opartego na nowatorskiej technologii oraz zbudowanego w architekturze trójwarstwowej. Od 2014 roku system wdrażany jest u nowych klientów i stale rozwijany. Oprogramowanie to charakteryzuje się szeroką funkcjonalnością, nowoczesnym interface, pełną mobilnością oraz dużą elastycznością.


Obecnie oprogramowania firmy 4TECH wspierają prace kilkudziesięciu przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Firma jako pierwsza w Polsce zaoferowała dostęp do pełnego pakietu CMMS w chmurze. Ta nowoczesna usługa pozwala rozpocząć prace w systemie dużo szybciej niż w przypadku tradycyjnego modelu w przygotowaniu infrastruktury i instalacji u klienta.


4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Adres email
Adres plan9000.net

Oferta