Loading...

Plan9000.net

Dostarczamy niezawodnych i efektywnych rozwiązań informatycznych, spełniających oczekiwania naszych klientów

plan9000.net jest systemem klasy CMMS (Computerised Maintenance Management System) wspomagającym działania służb utrzymania ruchu, odpowiedzialnych za gospodarkę remontową, inwestycje i modernizacje. (więcej...)

plan9000.net opracowany został w wersji wielojęzycznej, w najnowocześniejszej architekturze trójwarstwowej, w oparciu o Web Serwisy, które mogą być wykorzystywane do integracji systemów. To architektura, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, mogących działać na oddzielnych platformach. Architektura tego typu pozwala aktualizować lub zastępować poszczególne moduły niezależnie od siebie, w miarę jak zmieniają się warunki techniczne. Zmiana na komputerze użytkownika wpływa jedynie na warstwę interfejsu użytkownika, ale nie na przetwarzanie i składowanie danych.

Możliwy jest dostęp do systemu plan9000.net poprzez przeglądarkę internetową działającą zarówno w komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniach mobilnych, co z kolei umożliwia połączenie z systemem także spoza firmy.

System plan9000.net wspomaga zarządzanie infrastrukturą obejmującą wszystkie jej elementy, które znajdują się w gestii służb technicznych, w tym między innymi, maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia, obiekty, instalacje itp.

plan9000.net wspomaga i automatyzuje funkcje nadzorcze i administracyjne wykonywane przez służby remontowe, odpowiedzialne za utrzymanie ruchu, modernizacje i inwestycje takie jak:

 • opracowywanie wielopoziomowych projektów (np. zadania remontowe, utrzymaniowe, inwestycyjne itp.) połączone z przygotowaniem budżetów (środki planowane w podziale na lata i okresy) i śledzenie ich wykorzystania
 • planowanie czynności (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania itp.)
 • rejestracja czynności bieżących i awaryjnych
 • zarządzanie zleceniami wykonania czynności
 • rozliczanie wykonanych prac (robocizna, materiały i części zamienne, usługi zlecane podwykonawcom, wykorzystanie sprzętu, narzuty na koszty)
 • nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania itp.)
 • diagnostyka działania urządzeń (śledzenie parametrów pracy i alerty w przypadku przekroczenia zakładanych wartości parametrów)
 • gospodarka urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie, wyposażenie itp.)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (planowanie prac, karty pracy)
 • zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
 • współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi
 • wyliczanie i raportowanie wskaźników charakteryzujących prace służb utrzymania ruchu
 • zamawianie materiałów i usług
 • obsługa magazynów

Gromadząc powyższe dane system plan9000.net może stanowić element procedur jakościowych w rozumieniu zaleceń norm serii ISO9000, ISO14000 i GMP.

Pobierz szczególowy plik PDF
4Tech

"projektowanie, opracowywanie i wdrażanie systemów informatycznych w zakresie: gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu, wspomaganie systemów jakości"

Tel.: +48 22 882 54 56

Email: 4tech@4tech.com.pl

Oferta