plan9000.net

Print
There are no translations available.

             plan9000.net jest systemem klasy CMMS (Computerised Maintenance Management System) wspomagającym działania służb utrzymania ruchu, odpowiedzialnych za gospodarkę remontową, inwestycje i modernizacje. (więcej...)

plan9000.net opracowany został w wersji wielojęzycznej, w najnowocześniejszej architekturze trójwarstwowej, w oparciu o Web Serwisy, które mogą być wykorzystywane do integracji systemów. To architektura, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, mogących działać na oddzielnych platformach. Architektura tego typu pozwala aktualizować lub zastępować poszczególne moduły niezależnie od siebie, w miarę jak zmieniają się warunki techniczne. Zmiana na komputerze użytkownika wpływa jedynie na warstwę interfejsu użytkownika, ale nie na przetwarzanie i składowanie danych.

Możliwy jest dostęp do systemu plan9000.net poprzez przeglądarkę internetową działającą zarówno w komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniach mobilnych, co z kolei umożliwia połączenie z systemem także spoza firmy.

System plan9000.net wspomaga zarządzanie infrastrukturą obejmującą wszystkie jej elementy, które znajdują się w gestii służb technicznych, w tym między innymi, maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia, obiekty, instalacje itp.

plan9000.net wspomaga i automatyzuje funkcje nadzorcze i administracyjne wykonywane przez służby remontowe, odpowiedzialne za utrzymanie ruchu, modernizacje i inwestycje takie jak:

Gromadząc powyższe dane system plan9000.net może stanowić element procedur jakościowych w rozumieniu zaleceń norm serii ISO9000, ISO14000 i GMP.