4tech

Czcionka
Rejestracja Login
Jesteś tutaj: Start » Partnerzy » Integracja z innymi systemami
niedziela, 25 Sie 2019

Integracja z innymi systemami

Email Drukuj PDF
Przedstawione poniżej warianty opisują typowe połączenie systemów. W głównej mierze dotyczą one Gospodarki Materiałowej. W zależności od możliwości systemu zarządzania i oczekiwań użytkowników mogą być tworzone dodatkowe połączenia, np. z systemem analizy kosztów (eksport informacji o kosztach obsługi technicznej dla stanowisk kosztów), systemem kadrowo-płacowym (w przypadku uzależnienia wynagrodzenia od rodzaju wykonywanych prac) czy systemem środków trwałych (zagregowana informacja o wzroście wartości ST w wyniku prac modernizacyjnych).

1. Poziom pierwszy – wspólne ewidencje.

Współpraca polega na udostępnieniu danych podstawowych z systemu zarządzania dla potrzeb systemu plan9000. Należą do nich informacje o indeksach materiałowych, pracownikach, kontrahentach, jednostkach miary, ew. magazynach i stanach magazynowych. Najprostszym sposobem udostępnienia tych danych jest utworzenie perspektyw (widoków) o strukturze odpowiadającej systemowi plan9000, pokazujących dane z systemu zarządzania. Dane wykorzystywane są w trybie tylko do odczytu. Modyfikacje danych odbywają się w systemie zarządzania.

Alternatywą w stosunku do perspektyw może być komunikacja poprzez pliki zewnętrzne (eksport-import).

2. Poziom drugi – automatyczna rejestracja kosztów materiałowych.

Współpraca na tym poziomie umożliwia automatyczny przepływ danych o kosztach prac remontowych z modułu Gospodarki Materiałowej do systemu plan9000. W celu jego realizacji dokumenty RW (rozchodu wewnętrznego) i ZW (zwrotu wewnętrznego) muszą zawierać informację o przynależności do prac remontowych, a także numery tych prac (zleceń remontowych). W związku z tym może być konieczna modyfikacja istniejącej struktury dokumentów. Wyróżnione dokumenty, po wycenie, importowane są do systemu plan9000, gdzie stanowią element kosztów czynności obsługowych urządzeń.

3. Poziom trzeci – automatyczne generowanie dokumentów RW i ZW z systemu plan9000.

Kolejnym poziomem integracji jest zautomatyzowanie przygotowania dokumentów magazynowych na podstawie charakterystyki planowanych prac remontowych w systemie plan9000. Sposób realizacji tego zadania wymaga wspólnych ustaleń technologicznych z dostawcą (autorem) systemu Gospodarki Materiałowej. Możliwe jest wywołanie procedury zewnętrznej, składowanej w bazie (SPL), zatopienie odp. wywołań SQL w systemie plan9000 i in. Utworzone dokumenty magazynowe mają automatycznie przypisane numery prac (zleceń remontowych). Po realizacji i wycenie są automatycznie importowane z powrotem do systemu plan9000.

4. Modelowanie połączenia

Na etapie wdrożenia szereg elementów połączenia wymaga określenia i dostosowania. Przykładowo:

 •  W zakresie wspólnych ewidencji indeksów materiałowych należy rozważyć czy wszystkie pozycje materiałowe powinny być widziane przez służby techniczne (poprzez plan9000) czy tylko należące do wybranych grup. Zazwyczaj nie jest wymagany dostęp do surowców służących procesowi produkcyjnemu, półproduktów i wyrobów gotowych.
 •  W zależności od potrzeb można zapewnić dostęp do informacji o wszystkich lub wybranych magazynach.
 •  W zależności od konfiguracji systemu gospodarki materiałowej dane o zapasach mogą być podzielone na partie, miejsca składowania itp. Należy rozważyć wymagania w zakresie agregacji tych danych. Zazwyczaj z punktu widzenia służb technicznych nie jest konieczna kontrola partii przykładowo łożysk, zaworów lub smarów i posługują się one informacją zagregowaną pokazującą łączny stan.
 •  Przygotowywane dokumenty obrotu materiałowego ze względu na wymagania służb księgowych powinny być odpowiednio dekretowane. Dekretacja taka może odbywać się w sposób zautomatyzowany po stronie plan9000, co musi być odpowiednio zdefiniowane na etapie wdrożenia. Przykładowo w przypadku prac bieżących wymagane może być stanowisko kosztów związane z eksploatowanym urządzeniem, a w przypadku modernizacji konto księgowe z grupy '080'.

Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Więcej…
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Więcej…
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Więcej…