4tech

Tools
Register Login
You are here: Start » Oferta » Zastosowania branżowe
Sunday, 25 Aug 2019

Zastosowania branżowe

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Energetyka

To gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

System plan9000 znajduje szerokie zastosowanie w branży energetycznej.

W praktyce, energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach:

 •  energii elektrycznej – dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych rozmaitymi źródłami energii. W elektrowniach takich za pomocą systemu prowadzona jest ewidencja obiektów, maszyn (turbin, prądnic), instalacji, zlecenia wykonania poszczególnych czynności, zgłoszenia awarii i usterek urządzeń czy sieci energetycznych, nakłady inwestycyjne i modernizacje, budowa przyłączy i jej koszty, koszty robocizny (karty pracy), koszty materiałów, koszty usług zlecanych podwykonawcom, koszty transportu, budżetowanie, plany.

  W produkcji energii elektrycznej specjalizują się nasi klienci, do których należą:

  •  TAURON Dystrybucja S.A. , w składzie którego znajdują się: Oddział w Częstochowie REFERENCJE , Oddział w Będzinie, Oddział w Bielsku-Białej, Oddział w Krakowie REFERENCJE .
  •  TAURON Ekoenergia  Sp. z o.o.
  •  Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A.: Dychów.
 •  energii cieplnej – dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Przy pomocy plan9000 odbywa się ewidencja infrastruktury ciepłowniczej, zlecenia wykonania czynności, inwestycje i modernizacje sieci ciepłowniczej, notowane są koszty robocizny (karty pracy), koszty materiałów, koszty usług zlecanych podwykonawcom, koszty transportu, plany inwestycji, remontów i modernizacji wraz z przewidywanymi środkami na ich wykonanie. W produkcji energii cieplnej system nasz wspiera:
  •  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach,
  •  Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie,
  •  Elektrociepłownię Zduńska Wola,
  •  Megatem EC-Lublin.

Transport

Transport to przemieszczanie ludzi i ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

W branży transportowej system plan9000 wspiera ewidencję taboru (pociągi, wagony, wózki), silników, obiektów, urządzeń dozorowych, rejestrację przebiegów pociągów, planowanie czynności obsługowych w oparciu o rzeczywisty przebieg, rejestrację zgłoszeń użytkowników, zlecenia wykonania czynności, przygotowanie zapotrzebowań materiałowych, koszty materiałów, koszty usług zlecanych podwykonawcom, budżetowanie.

W branży transportowej, wspierani systemem plan9000, działają:

 •  Metro Warszawskie Sp. z o.o. REFERENCJE
 •  PCC Rail Szczakowa (obecnie DB Schenker Rail Polska S.A.)

Elektrotechnika

Dział, w zakresie którego znajduje się wytwarzanie energii elektrycznej, jej przesyłanie i rozdzielanie; przetwarzanie w inne rodzaje energii oraz przenoszenie za pośrednictwem fal elektromagnetycznych sygnałów elektrycznych.

System plan9000 wspiera ewidencję maszyn, instalacji, obiektów, urządzeń pomocniczych, narzędzi (formy, tłoczniki), zgłoszenia usterek i awarii kierowane z produkcji do serwisu, diagnostykę (śledzenie czasu pracy maszyn, zalecenia dotyczące konieczności wykonania prac ze względu na czas pracy), import danych o liczbie cykli pracy narzędzi z systemu produkcyjnego, planowanie prac (konserwacje, przeglądy...), zlecenia wykonania czynności na podstawie zgłoszeń, diagnostyki (czas pracy, liczba cykli) i planów, zlecenia wykonania narzędzi (przewodnik warsztatowe), koszty robocizny (karty pracy).

Zastosowanie plan9000 w praktyce można zobaczyć w Elda – Eltra Elektrotechnika S.A. - Schneider Electric Polska REFERENCJE .

Farmaceutyka

To dział gospodarki zajmujący się lekami począwszy od ich projektowania poprzez produkcję aż do dystrybucji.

W firmie farmaceutycznej system plan9000 pomaga w ewidencjonowaniu instalacji, obiektów, maszyn, urządzeń dozorowych, wyposażenia pomiarowego; planowaniu czynności obsługowych; rejestracji zgłoszeń użytkowników; zleceniach wykonania czynności; kosztach robocizny (karty pracy); kosztach materiałów; kosztach usług zlecanych podwykonawcom; budżetowaniu; GMP – systemie zapewnienia jakości.

plan9000 pracuje w Teva Operations Poland Sp. z o.o. (dawna Pliva Kraków) REFERENCJE

Motoryzacja

W tej dziedzinie mieszczą się zagadnienia związane z przemysłem samochodowym i komunikacją samochodową.

Firmy posiadające system plan9000 mogą wykorzystać jego funkcjonalność do ewidencji instalacji, obiektów, maszyn,silników elektrycznych, urządzeń dozorowych, wyposażenia pomiarowego, planowania czynności obsługowych, rejestracji zgłoszeń użytkowników, zleceń wykonania czynności, notowania i nadzoru nad kosztami robocizny (karty pracy), kosztami materiałów, kosztami usług zlecanych podwykonawcom, diagnostyki, budżetowania.

Przykładami zastosowania systemu plan9000 mogą być:

 •  Prima S.A. produkująca pierścienie tłokowe
 •  Procars S.J. produkujący części dla przemysłu motoryzacyjnego.

Przemysł chemiczny

Jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego obejmująca przemysł chemii organicznej i przemysł chemii nieorganicznej.

System plan9000 usprawnia pracę działu utrzymania ruchu poprzez ewidencję wszystkich maszyn, urządzeń, instalacji, urządzeń pomiarowych, obiektów; ułatwia planowanie, realizację i rejestrację prac eksploatacyjnych i remontowych podczas codziennej pracy; pozwala na bieżąco analizować wykonanie kosztowe zadań w rozbiciu na urządzenia, materiały, części zamienne na poszczególnych instalacjach produkcyjnych. Analiza ta pokazuje częstotliwość remontów i kosztów poszczególnych urządzeń i pozwala na podjęcie właściwej decyzji o dalszej pracy lub też zakupie i wymianie urządzenia. Na podstawie danych z systemu przygotowuje się plany zakupów i remontów maszyn lub ich części.

Do firm, które korzystają z plan9000 i należą do branży chemicznej należą:

 •  Vox-Chemia Sp. z o.o.
 •  Vox-Industrie S.A.
 •  Ekoplon S.A.
 •  Organika S.A.

Placówki medyczne

Placówki medyczne to szpitale, kliniki i przychodnie działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

System plan9000 wspiera utworzone w tych placówkach działy: Dział Techniczny, Dział Techniczno-Gospodarczy czy też Dział Eksploatacji, Inwestycji i Remontów, które odpowiedzialne są za sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu medycznego oraz niezawodnością jego działania. Oprogramowanie "pilnuje" terminów okresowych inspekcji, przeglądów, konserwacji i niezbędnych napraw, pomaga w rozplanowaniu prac i zapewnieniu ciągłego dostępu do sprawnego sprzętu medycznego, wspiera realizację wymagań jakościowych, nadzoruje utylizację sprzętu i odpadów medycznych.

Z pomocy plan9000 korzystają obecnie:

 •  Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowej
 •  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Branża spożywcza

Przemysł spożywczy to dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia takich jak mięsne, mleczne czy nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje i wiele innych. W skład tego przemysłu wchodzą: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny, wytwórnie soków i przetwórstwo warzywno-owocowe, zakłady cukiernicze oraz tytoniowe.

Specyfika pracy służb utrzymania ruchu w zakładach spożywczych polega na tym, że oprócz wiedzy dotyczącej obsługi maszyn i urządzeń, konieczna jest także  wiedza dotycząca czynników mających wpływ na trwałość surowców czy możliwość zastosowania danych środków eksploatacyjnych lub czyszczących do kontaktu z surowcem spożywczym.

System plan9000 wspierający pracę działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży spożywczej uwzględnia specyfikę produkowanych wyrobów poprzez pełne wykorzystanie obiektów technicznych uczestniczących w realizacji procesu technologicznego planując podjęcie wielu działań zapobiegających ich uszkodzeniom. System poza ewidencją wszystkich urządzeń, umożliwia analizy awaryjności linii produkcyjnych, które pozwalają na budowę optymalnego systemu utrzymania ruchu uwzględniającego problem sterylności produkcji.

plan9000 wspiera obecnie następujące zakłady spożywcze:

 •  Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
 •  Zakłady Mięsne Mysłowice "Mysław"

Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Read more...
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Read more...
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Read more...