4tech

Tools
Register Login
You are here: Start » Oferta » Plan9000 » Wymagania techniczne
Sunday, 25 Aug 2019

Wymagania techniczne

E-mail Print PDF
There are no translations available.

plan9000

jest w pełni zintegrowanym systemem informatycznym. System pracuje w środowisku sieciowym, a zatem duże znaczenie ma jakość i wydajność sieci komputerowej. Bardzo ważny jest także dobór odpowiednio wydajnego serwera bazy danych.

Architektura klient-serwer

Użytkownik (klient) wysyła żądania do serwera bazy danych, które po zrealizowaniu przez serwer bazy danych, odsyłane są zwrotnie do użytkownika (klienta). Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka wydajność pracy oraz bezpieczeństwo danych oparte na zabezpieczeniach wbudowanych w serwer bazy danych. System plan9000 może pracować w układzie wielostanowiskowym w architekturze klient-serwer, z serwerem bazy danych w systemie operacyjnym Windows NT/2000/2003/2008 lub Linux , gdzie klientami mogą być stacje Windows NT/2000/XP/Vista/7/8. W przypadku niektórych serwerów baz danych (np. MS SQL Server) możliwa jest zintegrowana autoryzacja użytkowników (uruchomienie plan9000 nie wymaga dodatkowej autoryzacji, konieczne jest tylko zalogowanie się w systemie operacyjnym).

plan9000 w architekturze dwuwarstwowej w sieci LAN

W tym modelu baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze, a aplikacja na serwerze plikowym. Na komputerze użytkownika instalowany jest klient bazy danych, służący do uruchomienia aplikacji. Użytkownik przy wykorzystaniu klienta bazy danych uruchamia aplikację pobraną z serwera plikowego na swoim komputerze, a następnie już z aplikacji wysyła do serwera bazy danych żądanie dostarczenia informacji. Serwer po przetworzeniu informacji przesyła wynik do komputera użytkownika.

plan9000 w architekturze dwuwarstwowej w sieci WAN

W rozwiązaniu dwuwarstwowym w sieci WAN po stronie lokalizacji odległej dodatkowo zainstalowany jest serwer z lokalną kopią aplikacji. Rozwiązanie to pozwala na przyśpieszenie pracy aplikacji dzięki wyeliminowaniu konieczności transferu całej aplikacji z centrali do oddziału poprzez łącze transmisyjne. Do poprawnej pracy w takiej konfiguracji konieczne jest wydajne, stabilne i zabezpieczone połączenie WAN.

plan9000 – obsługa przez internet

Obsługa przez internet jest możliwa przy wykorzystaniu dodatkowych narzędzi, np. CitrixMetaframe Server lub Microsoft Windows Terminal Server, zapewniających bezpieczną i efektywną komunikację stacji zdalnej z serwerem aplikacji poprzez sieć internet.

Serwer plików

Ze względu na znaczne oszczędności nakładów pracy służb informatycznych koniecznych do zarządzania oprogramowaniem, wymogi bezpieczeństwa, a także oszczędność wykorzystania dysków stacji roboczych wskazane jest zainstalowanie podstawowych plików systemu plan9000 na sieciowym serwerze plików. W tym celu można wykorzystać dowolny serwer udostępniający swoje zasoby dyskowe dla stacji PC, na których uruchamiany będzie system plan9000. Jedną z opcji może być wykorzystanie w tym celu serwera bazy danych.

Protokół sieciowy

 •  jeden z: TCP/IP, SPX lub Named Pipes

Stacja robocza PC

 •  Parametry sprzętu takie, jak wartości zalecane przez Microsoft dla danego systemu operacyjnego, karta sieciowa
 •  System operacyjny na stacjach roboczych: MS Windows NT/2000/XP/Vista/7/8
 •  Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (do czytania pomocy kontekstowej)
 •  Zainstalowany sterownik drukarki

Baza danych

System wykorzystuje standardowe mechanizmy baz danych ORACLE, MS SQL Server, Firebird. Gwarantuje to bezpieczeństwo inwestycji w oprogramowanie przy zmieniających się wymaganiach stawianych systemowi (wzrost liczby użytkowników, wzrost wielkości bazy danych, rozwój funkcjonalny systemu).

Zastosowanie standardowych mechanizmów bazy danych zapewnia pełną elastyczność w doborze środowiska informatycznego, pozwala na łatwe dostosowywanie rozmiarów instalacji do zmieniających się warunków, gwarantuje spójność i bezpieczeństwo danych.

Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Read more...
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Read more...
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Read more...