4tech

Tools
Register Login
You are here: Start » Oferta » Plan9000.net
Sunday, 25 Aug 2019

plan9000.net

E-mail Print PDF
There are no translations available.

             plan9000.net jest systemem klasy CMMS (Computerised Maintenance Management System) wspomagającym działania służb utrzymania ruchu, odpowiedzialnych za gospodarkę remontową, inwestycje i modernizacje. (więcej...)

plan9000.net opracowany został w wersji wielojęzycznej, w najnowocześniejszej architekturze trójwarstwowej, w oparciu o Web Serwisy, które mogą być wykorzystywane do integracji systemów. To architektura, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, mogących działać na oddzielnych platformach. Architektura tego typu pozwala aktualizować lub zastępować poszczególne moduły niezależnie od siebie, w miarę jak zmieniają się warunki techniczne. Zmiana na komputerze użytkownika wpływa jedynie na warstwę interfejsu użytkownika, ale nie na przetwarzanie i składowanie danych.

Możliwy jest dostęp do systemu plan9000.net poprzez przeglądarkę internetową działającą zarówno w komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniach mobilnych, co z kolei umożliwia połączenie z systemem także spoza firmy.

System plan9000.net wspomaga zarządzanie infrastrukturą obejmującą wszystkie jej elementy, które znajdują się w gestii służb technicznych, w tym między innymi, maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia, obiekty, instalacje itp.

plan9000.net wspomaga i automatyzuje funkcje nadzorcze i administracyjne wykonywane przez służby remontowe, odpowiedzialne za utrzymanie ruchu, modernizacje i inwestycje takie jak:

 •  opracowywanie wielopoziomowych projektów (np. zadania remontowe, utrzymaniowe, inwestycyjne itp.) połączone z przygotowaniem budżetów (środki planowane w podziale na lata i okresy) i śledzenie ich wykorzystania
 •  planowanie czynności (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania itp.)
 •  rejestracja czynności bieżących i awaryjnych
 •  zarządzanie zleceniami wykonania czynności
 •  rozliczanie wykonanych prac (robocizna, materiały i części zamienne, usługi zlecane podwykonawcom, wykorzystanie sprzętu, narzuty na koszty)
 •  nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania itp.)
 •  diagnostyka działania urządzeń (śledzenie parametrów pracy i alerty w przypadku przekroczenia zakładanych wartości parametrów)
 •  gospodarka urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie, wyposażenie itp.)
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi (planowanie prac, karty pracy)
 •  zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
 •  współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi
 •  wyliczanie i raportowanie wskaźników charakteryzujących prace służb utrzymania ruchu
 •  zamawianie materiałów i usług
 •  obsługa magazynów

   

Gromadząc powyższe dane system plan9000.net może stanowić element procedur jakościowych w rozumieniu zaleceń norm serii ISO9000, ISO14000 i GMP.

 


Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Read more...
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Read more...
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Read more...